Een sessie boeken met je team?

Op zoek naar een leuke manier om aan teamontwikkeling te werken? Boek een Teamheldensessie en leer jezelf en elkaar beter kennen in één dag.

Een Teamheldensessie biedt veel inzichten, maar is toch leuk en luchtig. Je gaat spelenderwijs ontdekken wie je zelf bent en wat jou drijft als professional. Maar je gaat ook in gesprek met je teamleden over hun drijfveren, krachten, geheime wapens en schaduwkanten. Dat levert altijd verrassende gesprekken op. Naast zelfinzicht ga je ook kijken welke teamhelden er in jouw team aanwezig zijn en welke krachten en geheime wapens jullie kunnen inzetten voor jullie gezamenlijke doelen en opgaven.

Ontdek de archetypen in jezelf en je team

De geboren leider die direct het voortouw neemt. De Realist die het team op een spoor houdt van doelen en afspraken. De Nar die overal een grap van maakt. Grote kans dat je jezelf of een collega in één van deze archetypen herkent. In een Teamheldensessie ontdek je dat iedereen anders reageert en werkt vanuit verschillende drijfveren. Dat zorgt voor inzicht en begrip. 

Onderzoek wat jou drijft in je werk

Als jouw (project)team voor een nieuwe uitdaging of opdracht komt te staan weet de ene collega meteen wat jullie te doen staat. Een andere collega stelt de ene kritische vraag na de andere of gooit de kont tegen de krib. Weer een ander maakt zich vooral zorgen over wat dit voor het teamgevoel betekent. En dan is er degene die altijd haantje de voorste wil zijn. Terwijl jij je misschien afvraagt hoe jullie op koers kunnen blijven om de project- of teamdoelen te kunnen realiseren, ondanks de nieuwe uitdaging. Dat niet iedereen hetzelfde reageert of vanuit dezelfde drive werkt, maakt samenwerking ingewikkeld. Maar al die verschillen kunnen een team ook juist sterk en effectief maken: wanneer je van elkaar begrijpt wat de ander nodig heeft om tot z’n recht te komen. En dat begint bij jezelf: wat heb jij nodig om tot je recht te komen in samenwerking?

Creëer inzicht en bewustwording

Dáár helpt het Teamheldenspel bij. Via de weg van verhalen (storytelling) geeft het inzicht in het archetype (of de archetypen) die jij vooral in je hebt in samenwerking en in die van degenen met wie je samenwerkt. Ieder archetype met z’n eigen drijfveren, sterke kanten, geheime krachten en schaduwkanten. Samenwerking wordt écht gemakkelijker wanneer je die van elkaar kent en begrijpt. Bovendien geeft het spel inzicht in welk archetype je verder wilt ontwikkelen en welke archetypen – en daarmee krachten en geheime wapens – er in jullie team goed of juist niet aanwezig zijn.

Vragen over een Teamheldensessie?

Benieuwd of zo’n Teamheldensessie ook iets is voor jullie team? Wil je weten of we beschikbaarheid hebben om een sessie te faciliteren op een bepaalde datum? Of heb je een hele andere vraag? Neem dan vooral even contact met ons op. Stuur een mailtje naar info@teamheldenspel.nl of bel direct met Sem, Annet of Femke. 

Voor wie en wat is deze sessie geschikt?

1. Verdiepend kennismaken in bestaande teams

Een Teamheldensessie is heel geschikt voor jou en je team als je op een leuke en interactieve manier (verdiepend) kennis wil maken met de mensen in je team. Door de bril van archetypen te kijken naar de drijfveren en talenten en van jezelf en je teamleden, krijg je meer inzicht in wat jullie als team drijft in jullie werk, waar je kracht ligt, maar ook welke schaduwkanten je kunt ervaren als je niet in je kracht staat. 

2. Teams in gesprek over strategie en koers

Waar staan jullie voor als team en waar gaan jullie voor? Er zijn momenten dat het belangrijk is om even stil te staan en met elkaar de vraag te beantwoorden: waar zijn we eigenlijk van als team? Waar ligt onze kracht, waar hebben we nog dingen te ontwikkelen? In een Teamheldensessie kun je samen inzoomen op wat jullie te doen staat en wat dat van jullie als individuele teamleden en als gezamenlijk team vraagt. De archetypen kunnen daarbij functioneren als heldere bakens voor jullie strategie en koers.  

3. Verbinden met nieuwe teams of nieuwe teamleden

Start je met een heel nieuw (project)team aan een nieuwe opdracht? Of zijn er in jullie bestaande team de laatste tijd heel veel nieuwe collega’s bijgekomen? Om goed samen te werken is het essentieel om elkaar beter te leren kennen. Met een Teamheldensessie creëer je op een leuke manier diepgang en verbinding in nieuwe teams of met nieuwe teamleden. Daarnaast is het een mooie manier om ook jullie gezamenlijke doel of opdracht als team te kijken. 

4. Teams in verandering

Veranderen er dingen in de organisatie? Dan veranderen er ook dingen voor je team. In een Teamheldensessie kun je op een leuke manier scherp krijgen wie jullie nu zijn als team en welke rollen jullie nu vervullen en wat de nieuwe uitdagingen van jullie vragen. Zo kun je op een laagdrempelige manier de dialoog starten over verandering en de veranderende rollen in je team. Waarbij je nadruk kunt leggen op wat jullie drijft, waar jullie kracht ligt en welke geheime wapens voor die nieuwe opgaven goed van pas kunnen komen.   

5. Als onderdeel van een teamcoachingstraject

Een Teamheldensessie kan heel goed onderdeel zijn van een teamcoachingstraject. Veel teamcoaches schakelen de hulp in van een Teamheldentrainer aan het begin of aan het einde van een traject. Zo kan een Teamheldensessie een prima, laagdrempelige aftrap zijn van een teamcoachingstraject, waarbij je op een leuke en luchtige manier met elkaar in gesprek gaat. Maar ook aan het einde of tussentijds kan het Teamheldenspel veel inzicht en waarde bieden.  

12 archetypekaarten teamheldenspel

Van zelfinzicht tot teaminzicht

Een Teamheldensessie bestaat uit drie delen: zelfinzicht, teaminzicht en reflectie op de inzichten. Om het maximale uit een Teamheldensessie te halen, reserveren we een dag in jullie agenda’s. Zodat jullie even weg zijn uit de waan van de dag en écht de tijd nemen voor elkaar en een stukje inzicht en reflectie. Heb je meer of minder tijd? In overleg kunnen we een maatwerkprogramma ontwikkelen.  

Iedere Teamheldensessie begint met het onderdeel zelfinzicht. Wie ben jij als professional, waar ben je goed in, wat drijft jou, wat laat je zien als je niet in je kracht staat, wat heb jij een team te bieden? Aan de hand van de 12 archetypekaarten ga je op onderzoek uit. Je bespreekt je bevindingen met een aantal collega’s. Herkennen zij jou in de gekozen archetypen? Wat zien ze daarvan in de praktijk? Of zien ze ook hele andere eigenschappen in jou, waar jij je misschien minder bewust van bent. De archetypen brengen je op verhaal en zorgen dat jullie met elkaar in gesprek gaan over jouw krachten, geheime wapens en de reden waarom jij je werk doet.

In het onderdeel Zelfinzicht:

–  verken je op een verhalen manier jouw eigen archetype in samenwerking. Wat is jouw bijdrage aan het team? In welke rol voel jij het beste op je gemak? Wat drijft jou? Welke krachten heb je, wat zijn jouw schaduwkanten en welke geheime wapens kun je inzetten om uitdagingen het hoofd te bieden?

– krijg je taal en verhaal aangereikt middels de 12 archetypekaarten, de kaarten helpen jou bij het verwoorden van jouw typische eigenschappen en dat wat jou bijzonder maakt in een samenwerking. Maar ze helpen je ook om een op een prettige en interactieve manier de eigenschappen van je teamleden te bespreken.

– ontdek je wat het effect is van jouw archetype op anderen. En waarom jij met bepaalde dominante archetypen anders reageert of vanuit een andere drijfveer je werk doet dan de collega waar je veel mee samenwerkt.

– krijg je inzicht in welke archetypische eigenschappen bij jou sterk ontwikkeld zijn, maar krijg je mogelijk ook zicht op archetypen die je nog verder wilt of kunt ontwikkelen.

 

Wie zijn jullie als team? Na het onderdeel zelfinzicht maken we stap van ‘ik’ naar ‘wij’. We nemen onze plaats in bij de voor ons dominante archetypen en kijken welke archetypen er in het team ruim aanwezig zijn. Welke krachten hebben we allemaal in huis? Welke geheime wapens kunnen we inzetten? Doen we dat genoeg? We reflecteren op de verschillende krachten en schaduwkanten in het team, maar kijken ook naar de ontbrekende archetypen. Welke archetypen missen we? En welke krachten en geheime wapens ontbreken daardoor in het team? 

In het onderdeel Teaminzicht:

maak je zichtbaar welke archetypen sterk aanwezig zijn in jullie team of samenwerking en welke krachten en geheime wapens jullie kunnen inzetten voor wat jullie te doen staat als team of organisatie. 

– bespreek je op een leuke manier wat de drijfveren zijn van de verschillende mensen in de groep en hoe die motivaties zich tot elkaar verhouden. Zo krijg je meer inzicht in en begrip voor de mensen waarmee je samenwerkt. 

– Signaleer je wat er mogelijk ontbreekt in je team. Zijn bepaalde archetypen in de minderheid of geheel afwezig? Welke krachten en geheime wapens mis je daardoor? Kun je deze in je team ontwikkelen of moet je misschien bij de volgende vacture nadrukkelijk naar deze eigenschappen op zoek? 

 

Wat is jullie gedeelde doel of opgave als team? Wie willen jullie zijn als team? Wat is jullie verhaal? Het Teamheldenspel kan je team helpen om de eigen rol en positie te bepalen of te versterken binnen het grotere verband van een afdeling of organisatie . Door te bepalen welke archetypen jullie willen zijn. Wil jullie als team bijvoorbeeld de Rebel zijn die de organisatie uitdaagt om out of the box te denken en te kijken? Of juist de Wijze die de organisatie wil voeden met kennis en inzichten? De Idealist die ook in woelige tijden de zon ziet blijven schijnen? Of de Magiër die andere afdelingen vanuit visie en intuïtie mee krijgt in een beweging? In dit onderdeel kijken we naar jullie gedeelde doel en gedeelde verhaal: waar willen jullie naartoe? Zijn jullie dat al of is daar nog iets voor nodig? Door te werken met archetypen kunnen jullie gezamenlijk reflecteren op jullie rol in de organisatie en bepalen waar jullie van zijn als team. In dit derde onderdeel reflecteren we met elkaar en delen we inzichten. Afhankelijk van het doel van jullie Teamheldensessie kunnen we hierin bepaalde accenten leggen. 

In het onderdeel reflectie en inzichten uitwisselen:

–  verkennen jullie je gezamenlijke opgaven en doelen en jullie gezamenlijke verhaal als team: welk archetype zijn jullie en welk archetype willen jullie zijn? 

– krijg je inzicht in de mate waarin jullie verhaal een gedeeld verhaal is en of jullie op één lijn zitten over wat jullie als team te doen staat. 

– zie je welke wensen en behoeften er spelen in het team voor de toekomst. Op basis van deze inzichten kun je makkelijker inschatten welke vervolgstappen er nodig zijn om je team of je teamverhaal verder te ontwikkelen. 

Praktische informatie

Voor een Teamheldensessie gaan we uit van één hele dag waarin jullie met je team aan de slag gaan. Het kan ook onderdeel zijn van een uitgebreidere team- of heisessie, maar om het spel goed tot z’n recht te laten komen heb je minimaal één dagdeel nodig. 

Teams van 4 tot 12 personen

Om één team goed te kunnen begeleiden gaan we uit van een minimale teamgrootte van vier personen en een maximale grootte van 12 personen per Teamhelden-facilitator. Zo is er genoeg tijd en ruimte om elkaar goed te leren kennen en iedereen de ruimte te bieden om zijn of haar verhaal te delen.

Grotere teams 

Wil je het Teamheldenspel spelen met een groter team of meerdere teams? Dat kan. We kunnen de Teamheldensessie dan faciliteren met meerdere begeleiders. De grote groep wordt dan opgedeeld in groepen van maximaal 12 personen per groep per begeleider. In overleg zorgen we dat naast de inzichten per team ook voldoende ruimte is om plenaire inzichten te delen. 

Langere trajecten en maatwerk

Archetypen kunnen geweldige ankers zijn voor je organisatieverhaal of interne communicatie. Daarom zetten we een Teamheldensessie ook vaak in bij het ontwikkelen van corporate stories of interne veranderverhalen. Uiteraard kunnen we je ook adviseren over langere storytellingtrajecten en maatwerk om je teamverhaal of organisatieverhaal te ontwikkelen. 

Inhoud Teamheldenspel

De 12 archetypen

De Rebel archetype
Inhoud Teamheldenspel