Onze trainers

Aan de slag met teamontwikkeling onder deskundige begeleiding? Onze Teamheldentrainers zijn ervaren facilitators die getraind zijn in het werken met archetypen en storytelling voor teamontwikkeling. 

Philippe van den Plas

Verleider, Wijze, Realist

Lees meer over Philippe

Philippe heeft zijn roots vooral in het onderwijs als leerkracht, stagebegeleider en leidinggevende, maar deed ook in de privé ervaring op. Daarnaast brengt Philippe heel wat sportieve bagage mee vanuit tennis- en skitraining. In april 2023 maakte Philippe resoluut de keuze om zich toe te leggen op coaching onder de vorm van zowel loopbaan- als teamcoaching.
Philippe houdt ervan om vanuit deze verschillende ervaringen aan de slag te gaan met teams en inzichten te laten binnenkomen. Elke van deze ervaringen doet een reeks aan verhalen opborrelen en wat is het fijn om deze te kunnen inzetten. Zo heeft iedere persoon en iedere organisatie verhalen die hen definiëren en sterk maken. Samen hieraan werken is een enorme verrijking.

Petra IJzelendoorn - Soares

Wijze, Realist, Leider

Lees meer over Petra

Petra IJzelendoorn-Soares heeft ruim 20 jaar ervaring in verandercommunicatie en werkte als leidinggevende van zowel communicatie- als lijnteams bij onder andere Enexis en Essent. Bij Enexis hervond zij haar voorliefde voor verhalen en verdiepte ze zich in de wondere wereld van storytelling in een organisatiecontext. Dat paste zij toe in grote veranderprojecten, waaronder een bedrijfsbreed  programma rondom gedrag & leiderschap.

Sinds 2023 richt ze zich met haar bedrijf Saudades communicatie & change op dat waar haar hart ligt: het raken van mensen met (communicatie)interventies, zodat er beweging, interactie en verbinding ontstaat. Dat doet ze als interim communicatiepro-fessional en teamcoach. Storytelling is in beide rollen een belangrijk onderdeel van haar aanpak. Want verhalen zijn er overal en verhalen maken concreet wat abstract is, verbinden, raken en zorgen voor beweging.

Sandra de Snoo Teamheldentrainer

Sandra de Snoo

Verleider, Realist, Nar

Lees meer over Sandra

Sandra de Snoo is (interim) communicatieadviseur, verhalenjager en trainer. Ze heeft een talent voor observeren en luisteren, voor het achterhalen wat er écht leeft en speelt bij mensen en organisaties. Sandra is helemaal op haar plek in het communicatievak, van strategisch advies tot aan de uitvoering. Ze heeft een voorliefde voor corporate-, verander-, en interne communicatie. Alles wat te maken heeft met mensen, drijfveren, normen en waarden en overtuigingen, kan rekenen op haar aandacht en belangstelling. Sandra gelooft erin dat mensen en organisaties groeien als ze zichzelf beter begrijpen en daar zijn al haar inspanningen op gericht. Vanaf het moment dat business storytelling voet op Nederlandse bodem zette, was ze fan. Haar storytelling kennis is de kers op de taart bij alles wat ze doet. De inhoud van een goed verhaal is net zo belangrijk voor haar als de manier waarop je een verhaal vertelt.

 

Esther Klumpers Teamheldenspel

Esther Klumpers

Verleider, Realist, Nar 

Lees meer over Esther

Esther heeft als technisch bedrijfskundige ruim 15 jaar werkervaring in de technische omgevingen in rollen als teammanager, procesmanager en verandermanager. Een omgeving waar veel focus en aandacht gaat naar de “harde” kant van het bedrijf (cijfers, verkoop, techniek) en zij zelf al vroeg in haar carrière de focus legde op de “zachte” menskant.

Ze heeft ervaring in het begeleiden van management-teams die niet van nature “graag” of gemakkelijk stilstaan bij gedrag (van zichzelf en in het team). Vanuit een verbindend en enthousiast karakter zorgen voor een veilige en energieke omgeving, maar ook met voldoende ruimte voor
“lucht” en humor. Ze snapt heel goed dat binnen bepaalde teams het niet lang als “zweverig” mag aanvoelen, maar ook naar een soort concreetheid toe mag worden gewerkt. Samen ontdekken en invullen.

“Ik ben altijd vanuit betrokkenheid enorm gedreven. Vanuit een positief kritische houding leg ik de lat hoog voor mezelf maar ook voor anderen.”

Marianne Goet Teamheldentrainer

Marianne Goet

Schepper, Realist, Verleider

Lees meer over Marianne

Marianne is tekstschrijver/ communicatieadviseur en helpt organisaties en ondernemers om de kracht van verhalen te gebruiken in hun interne en externe communicatie. Of het nou gaat om een magazine vol rake verhalen coördineren,
een creatief communicatieplan schrijven of een inspirerende teamworkshop
begeleiden. Zolang er verhalen te beluisteren en delen zijn, zit Marianne op het
puntje van haar stoel.

Stories are data with a soul

Dat is voor Marianne de kern. Mensen herkennen zich beter in échte verhalen dan in perfecte praatjes of plaatjes. Het zijn juist ervaringen over vallen en
opstaan en toch weer verdergaan, die impact hebben. Ze zorgen voor verbinding, samenwerking, verandering en vooral een gesprek. Dat is communicatie die raakt.

Ze geniet ervan om als freelancer bij allerlei organisaties een kijkje in de keuken te krijgen; van overheid, justitie, goede doelen, facility management tot het
sociaal domein. En al lijken deze organisaties nog zo verschillend, de kracht van verhalen is overal hetzelfde.

Annet Scheringa

Ontdekker, Leider, Schepper 

Lees meer over Annet

Annet is eigenaar van TheStoryConnection en (co)auteur van vier boeken over storytelling. Het echte verhaal naar boven halen is haar specialiteit. Vanuit haar achtergrond in communicatie, in combinatie met organisatiekunde en corporate antropologie, helpt ze organisaties om hun verhalen scherp te krijgen en waar te maken én om inzichten uit verzamelde verhalen door te vertalen naar interventies die werken.

Annet werkt als procesbegeleider in verandering, traint leiders en professionals om de verbindende kracht van verhalen succesvol in te zetten en is speechschrijver voor  bestuurders die het lef hebben om persoonlijke en authentieke verhalen te verbinden met zakelijke boodschappen. Ook voert ze met organisaties narratief onderzoek of narratieve evaluaties uit die scherp inzicht geven in wat er ‘onder de waterspiegel’ leeft.

janneke stegink Teamheldenspel

Janneke Stegink - de Graaff

Leider, Wijze, Realist

Lees meer over Janneke

Janneke Stegink – de Graaff werkt nu als programmaleider bij Vilans, het kenniscentrum voor de langdurige zorg. Zij werkt al ruim 20 jaar op het gebied van kwaliteitsontwikkeling in de (gehandicapten)zorg. Eerst vooral in het meer traditionele kwaliteitsmanagement, de meer meetbare en organiseerbare kant. Daarna is het accent meer verschoven naar de merkbare – ervaarbare kant. Vanuit de behoefte om ook deze kant meer zichtbaar te maken is ze zich gaan verdiepen in storytelling. Graag voert ze dialogen over kwaliteit, persoonlijke kwaliteiten, teamkwaliteiten en organisatiekwaliteit en hun onderlinge samenhang. Zeker met haar rol als programmaleider en adviseur is het Teamheldenspel een waardevolle toevoeging in haar gereedschapskist. 

Femke Nales

Wijze, Schepper, Rebel

Lees meer over Femke

Femke Nales en werkt al meer dan twintig jaar met verhalen. Ze werkte vijftien jaar lang als journalist en leidinggevende op de redactie van dagblad De Twentsche Courant Tubantia en was Head of Contentmarketing bij uitgever Wegener (nu DPG Media). Sinds 2015 zet ze met haar bedrijf Storypro storytelling in om professionals, teams en organisaties meer inzicht, richting en betekenis te geven. Dat doet ze als narratief onderzoeker, waarbij ze met verhalen de onderstroom of leefwereld onderzoekt. En als adviseur en trainer.
Ze heeft in al die jaren één ding geleerd: verhalen zijn er altijd, maar het begint met goed luisteren. Want storytelling gaat niet om het verzinnen van een verhaal, maar om het vinden van de persoonlijke verhalen die er al volop zijn.  Verhalen die écht zijn en mensen een stem geven. Zulke verhalen kunnen verbinden en inspireren, betekenis en richting geven.

Marina Kapteyn Teamheldentrainer

Marina Kapteyn

Idealist, Schepper, Verleider

Lees meer over Marina

Verhalen van vroeger
Ik weet het nog precies. Ik zat in de vijfde klas van de lagere school en deed mee aan een
verhalenwedstrijd over de geschiedenis in mijn dorp (Leimuiden). Op advies van mijn vader zocht ik een oude dorpsbewoner op, om hem van alles te vragen. Ik kende hem niet maar mijn nieuwsgierigheid won het van mijn schroom. En hij nam mij mee in zijn verhalen over het Leimuiden van vroeger. Ik schreef ze allemaal op en het leverde me de eerste prijs in de verhalenwedstrijd op. Dat ik toen al gegrepen was door verhalen, werd me duidelijk tijdens mijn opleiding tot storycoach. Toen zag ik wat de kracht van verhalen is. Ze helpen ons te onthouden wat was en zijn mooie manieren om geschiedenis over te dragen.

Verhalen als leidraad
Ik ben Marina Kapteyn (1966), tekstschrijver, redacteur, communicatieadviseur en storycoach. Verhalen, in het bijzonder die uit de Bijbel, zijn de leidraad in mijn leven. Ik ben geboren op 4 mei, een dag bij uitstek waarop verhalen gedeeld worden. De vraag die vaak oppopt als ik mensen spreek, is ‘waarom
doe jij wat je doet?’, ‘wat is jouw verhaal’? Het zit in mijn DNA om dat te willen weten en delen.

Sinds 2015 heb ik mijn tekst- en communicatiebureau Alphatekst, met sinds 2023 een tak Alphastory, voor storylistening en storycoaching. Als tekstschrijver en redacteur ben ik altijd op zoek naar zingevingsverhalen van ‘gewone mensen’. Als storycoach begeleid ik teams die op zoek zijn naar hun verhaal, dat laat zien ‘waartoe zij op aarde zijn’. Daarom werk ik graag als facilitator met het Teamheldenspel, waar het uiteindelijk ook over die vraag gaat.

Sem Stemerding

Verleider, Idealist, Nar

Lees meer over Sem

Sem Stemerding is eigenaar en oprichter van Storylogie. Haar achtergrond ligt in HRM en Communicatie, ze heeft als HR-manager gewerkt voor o.a. Amsterdam RAI en Stage Entertainment en als Manager Corporate Communicatie bij Sanoma Media België. Ze heeft haar passie gevonden in daar waar deze twee expertises samenkomen; verandercommunicatie. Zij begeleidt, adviseert en traint organisaties en mensen in ontwikkeling door betekenis te geven aan verandering. Verhalen zijn betekenisdragers en daarom ijzersterk om in te zetten t.b.v. organisatie- leiderschaps- en teamontwikkeling. Haar visie is dat het ontwikkelen van een gezamenlijk verhaal key is, maar het creëren van verhalenvertellers cruciaal. Verhalen maken het abstracte concreet en creëren begrip en ruimte voor dialoog. Als gecertificeerd Storypractioner  heeft ze ruim 10 jaar ervaring met ‘verhalenkracht’ voor verschillende organisaties.

Inhoud Teamheldenspel