Wie zijn wij?

Annet Scheringa, Sem Stemerding en Femke Nales delen een passie voor storytelling in organisaties en teams. In 2022 ontwikkelden ze samen het Teamheldenspel. Een manier om met archetypen en verhalen te komen tot meer zelfinzicht en teaminzicht. 

Colofon Teamheldenspel

Het Teamheldenspel is een concept van:
Femke Nales (Storypro)
Annet Scheringa (The Story Connection)
Sem Stemerding (Storylogie)

Illustraties & vormgeving
Illustraties: Flos Vingerhoets
Vormgeving: Nicolet Pennekamp

 

 

Inspirerende helden

Verhalen en archetypen zijn al zo oud als de mensheid en worden al net zo lang ontrafeld en bestudeerd. Bij het ontwikkelen van ons spel hebben we ons dan ook laten inspireren door de volgende ‘helden’ in het werkveld;

  • Carl Gustav Jung
  • Carol S. Pearson (What stories are we living)
  • Joseph Campbell (The Hero with a thousand faces)
  • David Hutchens (Circle of the 9 muses)
  • Thomas Erikson (Omringd door idioten)
  • Margaret Pott Hartwell Joshua C. Chen (Archetypes in branding)
  • Annet Scheringa en Simone Beemster (Storylistening)

Daarbij hebben we kennisgenomen van instrumenten als DISC, INSIGHTS en Belbin, zonder te stellen dat de archetypen uit het spel 1 op 1 te vergelijken zijn met deze instrumenten. Er zit wel zeker een vorm van herkenning in.

 

 

De Teamheldencircle

Neem contact met ons op

Heb je een vraag aan ons over het Teamheldenspel? Neem dan contact met ons op via mailadres: info@teamheldenspel.nl of bel met Annet (06 – 43423604), Sem (06 – 11789752) of Femke (06 – 38532891)

Annet Scheringa

Ontdekker, Leider, Schepper

Annet is eigenaar van TheStoryConnection en (co)auteur van vier boeken over storytelling. Het echte verhaal naar boven halen is haar specialiteit. Vanuit haar achtergrond in communicatie, in combinatie met organisatiekunde en corporate antropologie, helpt ze organisaties om hun verhalen scherp te krijgen en waar te maken én om inzichten uit verzamelde verhalen door te vertalen naar interventies die werken.

Annet werkt als procesbegeleider in verandering, traint leiders en professionals om de verbindende kracht van verhalen succesvol in te zetten en is speechschrijver voor  bestuurders die het lef hebben om persoonlijke en authentieke verhalen te verbinden met zakelijke boodschappen. Ook voert ze met organisaties narratief onderzoek of narratieve evaluaties uit die scherp inzicht geven in wat er ‘onder de waterspiegel’ leeft.

Sem Stemerding

Verleider, Idealist, Nar

Sem Stemerding is eigenaar en oprichter van Storylogie. Haar achtergrond ligt in HRM en Communicatie, ze heeft als HR-manager gewerkt voor o.a. Amsterdam RAI en Stage Entertainment en als Manager Corporate Communicatie bij Sanoma Media België. Ze heeft haar passie gevonden in daar waar deze twee expertises samenkomen; verandercommunicatie. Zij begeleidt, adviseert en traint organisaties en mensen in ontwikkeling door betekenis te geven aan verandering. Verhalen zijn betekenisdragers en daarom ijzersterk om in te zetten t.b.v. organisatie- leiderschaps- en teamontwikkeling. Haar visie is dat het ontwikkelen van een gezamenlijk verhaal key is, maar het creëren van verhalenvertellers cruciaal. Verhalen maken het abstracte concreet en creëren begrip en ruimte voor dialoog. Als gecertificeerd Storypractioner  heeft ze ruim 10 jaar ervaring met ‘verhalenkracht’ voor verschillende organisaties.

Femke Nales

Wijze, Schepper, Rebel

Femke Nales werkt al meer dan twintig jaar met verhalen. Ze werkte vijftien jaar lang als journalist en leidinggevende op de redactie van dagblad De Twentsche Courant Tubantia en was Head of Contentmarketing bij uitgever Wegener (nu DPG Media). Sinds 2015 zet ze met haar bedrijf Storypro storytelling in om professionals, teams en organisaties meer inzicht, richting en betekenis te geven. Dat doet ze als narratief onderzoeker, waarbij ze met verhalen de onderstroom of leefwereld onderzoekt. En als adviseur en trainer.
Ze heeft in al die jaren één ding geleerd: verhalen zijn er altijd, maar het begint met goed luisteren. Want storytelling gaat niet om het verzinnen van een verhaal, maar om het vinden van de persoonlijke verhalen die er al volop zijn.  Verhalen die écht zijn en mensen een stem geven. Zulke verhalen kunnen verbinden en inspireren, betekenis en richting geven.

 

Inhoud Teamheldenspel